Tilmeld dig 'Mad - uden - spild'

Få hjælp til mindre madspild i dit hjem. Du er allerede godt på vej, når du har udfyldt følgende felter:

Vi bruger kun dit telefonnummer til at sende 10 SMS’er med gode tips.

 

Sådan behandler vi dine oplysninger

1. Identitet på og kontaktoplysninger for Københavns Kommune

[Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Ressourcer og Affald]
Kontakt os på:
E-mail: mad-uden-spild@kk.dk
Telefonnummer: 33 66 33 66

Ovenstående er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV,
CVR-nr.: 64942212.
Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2. Kontaktoplysninger for Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver
Intern Revision, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1550 København K,
Telefonnummer: 71745454
(Telefontider: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12)
Skriftlige henvendelser:
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren via web formular på Københavns Kommunes
hjemmeside www.kk.dk (”Om kommunen – Databeskyttelsesrådgiveren”).

3. Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen

Københavns Kommune behandler dine oplysninger med henblik at sende information og vidensmateriale om madspild som fysisk post, e-mails og sms’er udelukkende i forbindelse med indsatsen for at mindske madspild i københavnernes husholdninger. Hertil indgår også tilbuddet om at svare på spørgeskemaer.

Københavns Kommune behandler dine oplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag: Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Kategorierne af de indsamlede oplysninger

For at opfylde ovenstående formål behandler Københavns Kommune følgende typer af oplysninger om dig: Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger, som du selv har oplyst os: Navn, Adresse, E-mail, Telefonnummer, Deltagersvar på spørgeskemaer og sms-spørgsmål (frivilligt)

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

I forbindelse med ovenstående formål videregiver Københavns Kommune dine personoplysninger til følgende modtagere: Dine personoplysninger vil blive behandlet af Københavns Kommune selv, samt af vores databehandlere (Ubivox og Bro Kommunikation), der behandler dine personoplysninger på Københavns Kommunes vegne. Kun relevante medarbejdere vil have adgang til dine personoplysninger, ligesom at personoplysninger kun anvendes i det omfang, det er relevant til de førnævnte formål.

A. Det tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret

I forbindelse med ovenstående formål opbevarer Københavns Kommune dine oplysninger i følgende tidsrum: Dine personoplysninger opbevares frem til 31 dec. 2021, hvorefter de vil blive anonymiseret eller slettet.

B: Retten til at anmode Københavns Kommune om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Københavns Kommune om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også bede Københavns Kommune om at slette oplysninger om dig. I så fald vil dine oplysninger blive slettet i det omfang, som lovgivningen tillader. Københavns Kommune behandler som udgangspunkt kun oplysninger på baggrund af lovkrav, hvorfor kommunen kun i meget begrænset omfang kan imødekomme anmodninger om sletning.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).
I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, kan du blive bedt om at give tilstrækkelige oplysninger til, at din anmodning kan besvares. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for en måned.

C. Retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor). I de fremsendte nyhedsbreve vil der også indgå en mulighed for at trække dit samtykke tilbage, hvorved vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger blive anonymiseret eller slettet, medmindre Københavns Kommune er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.
Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

D. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i den måde, som Københavns Kommune behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som kommunen behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).
Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
dt@datatilsynet.dk


Du får:

  • en startpakke med posten, der indeholder 3 redskaber i form af 1 plakat og 2 mindre opgaver, der løses undervejs.
  • 13 e-mails, der hjælper dig i gang med at anvende redskaberne og giver dig brugbar viden om madspild.
  • 10 sms’er, der hjælper dig med at træffe de mest madvenlige beslutninger i din hverdag.  

Sammen med redskaberne, guider e-mails og sms’er dig til 3 gode vaner, som kan reducere dit madspild.

De 3 vaner er enkle:

  • Lær at vurdere, om maden er for gammel
  • Skab overblik, og lav en ”Skal spises snart” hylde i køleskabet
  • Kig i køleskabet, og planlæg aftensmaden dagen før

Forløbet varer 7 uger.